Manusia: Species Yang Sempurna

Oleh: KH. Mohamad Hidayat

MANUSIA adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna dan yang paling unik di antara makhluk ciptaanNya. “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (QS Attiin:5).

Baca lebih lanjut

Berbahagialah Dengan Kelembutanmu

Manusia: Species Yang Sempurna

Oleh: KH. Mohamad Hidayat

MANUSIA adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna dan yang paling unik di antara makhluk ciptaanNya. “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (QS Attiin:5).

Baca lebih lanjut

Berbahagialah Dengan Kelembutanmu

Manusia: Species Yang Sempurna

Oleh: KH. Mohamad Hidayat

MANUSIA adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna dan yang paling unik di antara makhluk ciptaanNya. “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (QS Attiin:5).

Baca lebih lanjut

Berbahagialah Dengan Kelembutanmu

Manusia: Species Yang Sempurna

Oleh: KH. Mohamad Hidayat

MANUSIA adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna dan yang paling unik di antara makhluk ciptaanNya. “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (QS Attiin:5).

Baca lebih lanjut